АПРИЛ
  • 13.04.2019 – вр. Руй и храм-паметникът край с. Гърло
  • 21.04.2019 – Ильов връх и Кадийца – първенците на Малешевска и Влахина планина
НОЕМВРИ
  • 9.11.2019 – Неразкритите тайни на Сърнена Средна гора – очаквайте подробности
ДЕКЕМВРИ