ДинамиченМногодневенПо света

Полските Татри – планини и култура

В тази програма ви предлагаме изкачване на най-високия връх в полските Татри – Риси (2 501 м) и не по малко панорамните Свиница и Шпигласов връх. Всичко това в комбинация с три от най-красивите градове – старинният Краков, чиято историческа част е включена в световното културно наследство на ЮНЕСКО, планинската столица на Полша – Закопане…