Всички плащания се извършват в лева, по банков път на сметката на туроператора Вагабонд травъл ООД:

IBAN: BG97 UNCR 7000 1523 1200 66  

BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк

Бенефициент: Вагабонд травъл ООД